+Suárez Menú e Imagen
Seguros
Espacio

 

Seguros de Deceso

Grazas a un acordo de colaboración con Funeraria Apóstol Santiago, podemos ofertar un seguro de Asistencia Familiar que se diferenza do da competencia pola descrición do servizo, a calidade e incluso polo prezo.

Traballamos con capitais que evitarán calquera problema no momento do fatal desenlace, ademais de aportar maior calidade de vida ata que iso ocorra, grazas a coberturas como a indemnización diaria por hospitalización quirurxica ou a asistencia as persoas.

Ademais de todo isto, e debido a nosa especialización como asesores fiscais, tamén está contemplada a confección e presentación do imposto de sucesións.

seguros@massuarez.es

SUAREZ GLOBAL, S.L. Correduría de Seguros de ámbito autonómico , inscrita no Rexistro Administrativo especial de mediadores de Seguros da Xunta de Galicia, con número GX-080 e colexiada no Colexio de Mediadores de Seguros de La Coruña, con Nº 075047. Pode Vd. comprobar a inscripción da seguiente forma:
1.- Enviando un escrito á Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro, Xunta de Galicia., Edificio Administrativo. San Caetano, s.n., 15781 Santiago. Teléfono. 981545165
2.- Na Páxina Web de dito Organismo: http://www.conselleriadefacenda.es/web/portal/informacion-corredores-corredorias


A Correduría de Seguros dispón dun servizo de atención ao cliente, cuxo titular é D. José Luis Armenteros Montiel, quen resolverá as queixas e reclamacións que presenten os nosos clientes. Poderá presentar ditas queixas en c/ Benito Blanco Rajoy, 1-1º, 15006 La Coruña ou no correo electrónicocolegio.coruna@cgcmse.es, en segunda instancia si dita reclamación non fose atendida antes de 2 meses ou a súa resposta non fose satisfactoria, podría recurrirse á Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro, con sede nos Edificios administrativos de San Caetano, 15781, Santiago de Compostela, A Coruña.

Iinformamoslle asimesmo que, co fin de levar a cabo un análisis obxetivo, todalas recomendacións que lle fagamos en relación á contratación de pólizas de seguro realizaranse tras haber analizado, como mínimo 3 contratos de seguro que cubran o risco obxeto de cobertura.

 
Esquina Izquierda Fondo del Texto Esquina Derecha
 
Mapa de Situación

 

 
Change language: EnglishFacebook Google+ Twitter Página principal Cambiar de idioma: Castellano Idioma Actual: Galego

 

 
Premio empresa bien gestionada
 

Agacose

Aunna

Funeraria Apostol

Compañias coas que traballamos:

Allianz
Pelayo
Plus ultra
Fiatc
Helvetia
Fidelidade Mundial
Prevision Mallorquina
DKV
Arag
Millennium
Hiscox
Asegrup
Aegon
Generali
Reale

 

Cambiar de idioma Página principal Facebook Google+ Twitter Ir a: Seguros de DecesoIr a: Seguros de AutoIr a: Seguros de VidaIr a: Seguros de FogarIr a: Seguros de Saude Ir a: Os nosos seguros Ir a: Asesoría T.Ir a: Xestor Administrativo Ir a: Nós