Pelayo

Corría o ano 1933 cuando un grupo de empresarios cuxa actividade se desarrollaba no sector do transporte como servicio público, crea a mutua que será logo o xermen do que hoxe conocemos como Seguros Pelayo, un percorrido a través do que se chegou a posicionar, en España, entre as 10 principais compañías de seguros por volume de facturación.

No ano 2.010, o Grupo Pelayo logróu unha facturación total de 515 millóns de euros, cun beneficio neto de 9,5 millóns de euros, que supón un crecemento do 5,5% respecto ó 2009. Específicamente no ramo dos seguros de coches, que é a sua especialidade, a facturación chegou ata os 423,34 millóns de euros.
En estos momentos de crise en que vivimos, a súa estrategia centrase en tratar de manter as márxes de negocio, fidelizando e aumentando a carteira a través dunha mellor relación cos clientes e de unha maior diversificación de productos, entre os que se encontran os seguros de fogar, sempre co foco posto na calidade de servizo ofrecido desde unhas tarifas máis baratas que as que ofrecen as aseguradoras con un percorrido temporal similar ó seu. É a segunda Mutua máis grande de España.