Plus Ultra

Seguros Plus Ultra e unha compañía de seguros con máis de 125 anos de historia. Fundada en 1887 e tras varias fusións, non é ata 2002 cuando forma parte de Seguros Groupama, para posteriormente ser adquirida en 2012 polo Grupo Catalana Occidente, o cal conta con unhas 1.179 oficinas en toda España e máis de 20.000 axentes de seguros, outorgándolle unhas perspectivas de crecemento moi halagüeñas.

Plus Ultra Seguros destaca por ser unha compañía que abarca multitude de canles, de ahí que ofreza unha ampla gama de seguros, tales como seguros para coche, seguros de saude, vida o de pensións.

Apostar polo capital humano e o que fixo que Plus Ultra Seguros logre unha red de máis de 6.000 axentes de seguros e corredores, distribuindo os seus productos tanto a empresas como particulares.