En SUAREZ GLOBAL ,S.L. preocupamonos pola privacidade e a transparencia.

A continuación, indicamoslle en detalle os tratamentos de datos personais que realizamos, así como toda a información relativa os mesmos.

Tratamento dos datos de clientes

Información básica sobre Protección de datos

Responsable:

SUAREZ GLOBAL ,S.L.

Finalidade:

Xestión da relación pre-contractual e/ou o contrato de seguros así como o envío de ofertas e información comercial. Xestión fiscal e contable.

Legitimación:

Execución de un contrato.

Interés lexítimo do responsable.

Destinatarios:

Están previstas cesions de datos a: Administración Tributaria; Empresas do grupo Más Suárez; Entidades aseguradoras e outras entidades financeiras; Entidades financeiras; Terceiros  nos supuestos necesarios para o desenrrolo, control e cumprimento das finalidad/es expresada/s, nos supostos previstos según Ley..
Están previstas transferencias a terceiros países.

Dereitos:

Teñen dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, indicados na información adicional, que pode exercer dirixindose a info@massuarez.es o AVD MAESTRO MANUEL GOMEZ, Nº 30 BJ.

Procedencia:

O propio interesado.