Previsión Mallorquina

Máis de 40 anos no ramo da enfermidade

En 1969 Previsión Mallorquina foi visionaria de unha nova modalidade de seguro que nacía por aquel entonces, o “subsidio” dentro do ramo da enfermidade. Redirixese a estratexia da compañía cara un novo nicho de mercado -‘o traballador por conta propia’- lanzando productos aseguradores dirixidos a este colectivo. Acompaña o seu crecemento a creación progresiva da estructura de delegacións da entidade, hoxe direccións territoriais, abarcando todo o territorio nacional. O que en aqueles días era un cúmulo de expectativas hoxe en día consolidase como un tipo de seguro de primeirísimo orde, proba de elo e que hoxe moitas aseguradoras poseen dito seguro entre a sua gama de productos.

Especialización

A especialización conduce a coñecer moi ben cal é o segmento de mercado o cal nos diriximos, permitenos analizar correctamente o noso público obxetivo, buscando as suas oportunidades e as suas ameazas, os seus puntos fortes e as suas debilidades, coñecendo ben as particularidades de cada colectivo profesional. Previsión Mallorquina é o mellor sastre para estos profesionais, detectado o seu punto débil reforzamolo e garantimos a tranquilidade do colectivo, proba de elo son os complementos profesionais que lanzamos ó mercado tales como, no colectivo médico-sanitario, a cobertura adicional por afectación das extremidades superiores posto que son as suas principales ferramentas laborales.

Servizo

Dedicación en exclusiva durante máis de 40 anos proporcionando un coñecemento profundo sobre este tipo de risco, esto permite garantir unhas coberturas amplas e flexibles que se axustan as necesidades económicas reais de cada persoa; de igual forma, os máis de 135.000 sinistros tramitados ata a data ensinaronnos a efectuar unha xestión clara e sinxela, abertos sempre ó diálogo e á comunicación entre as partes, o cal repercute favorablemente en todolos sentidos.

A clave do éxito de Previsión Mallorquina foi a especialización e a nosas principales virtudes, foron e son, o servizo e unha xestión artesanal do sinistro fruto da experiencia adquirida no transcurso dos anos.