Asesoría Contable


Para empresas e autónomos

Asesoría Contable

A asesoría contable para empresas é fundamental para o bo desenvolvemento e un crecemento óptimo desde os seus inicios. En Suárez atoparás un asesoramento contable de confianza para analizar, supervisar, controlar e orientar os aspectos contables, xurídicos e tributarios do teu proxecto empresarial.

Tramitacións, intervencións e recursos

Servizos de asesoramento e consultoría contable

En +Suárez ponemos a tu disposición nuestra asesoría contable integral para que las cuentas y tu patrimonio cumpla con la legislación vigente. Analizar, recopilar, revisar y organizar toda la documentación contable para no incurrir en futuras sanciones. No dejes para mañana, la contabilidad que puedes hacer hoy.

Asesoramento personalizado

Revisamos e organizamos o teu trámite

Intervimos como o teu representante

Presentamos recursos

Trámites máis comúns

 • Asesoramento, confección, seguimento e mecanización da contabilidade, libros e contas oficiais dos Empresarios, Profesionais e Sociedades.
 • Revisamos e organizamos os estados contables en orde á avaliación da súa correcta interpretación.
 • Asesoramos sobre a problemática contable da empresa, con aplicación das normas de obrigado cumprimento.
 • Tramitación de IVE, IRPF e pagos fraccionados.
 • Estudo económico-fiscal de empresa, planificación de impostos.
 • Intervención en representación dos clientes en procedementos de inspección tributaria.
 • Recursos ante a Administración ou Tribunais e asistencia en inspeccións tributarias.

Non te quedes con dúbidas

Preguntas frecuentes sobre a asesoría contable

Unha asesoría contable é un grupo de expertos que teñen como función principal determinar e mellorar a situación contable e financeira de empresas. Unha asesoría contable é indispensable para un proxecto empresarial desde os seus inicios ata a liquidación da mesma.

O asesoramento contable inclúe, en certos casos, establecer un plan de acción que pode implicar unha reconducción nas súas políticas internas para mellorar ou sanear as súas contas.

Unha asesoría contable realiza un servizo integral para empresas. O obxectivo principal que se marca un asesoramento laboral óptimo é a mellora da contabilidade da empresa para obter os mellores resultados anuais e fortalecer a saúde financeira da empresa.

Entre os servizos máis comúns dunha asesoría contable podemos citar os seguintes:

 • Analizar a contabilidade da empresa.
 • Aplicar á contabilidade da empresa a normativa legal vixente.
 • Organizar os documentos contables, financeiros e tributarios.
 • Liquidación das obrigacións tributarias.
 • Desenvolvemento e presentación das contas anuais da empresa no Rexistro Mercantil.
 • Tramitar e orientar todo o relacionado co patrimonio empresarial.
 • Analizar, asesorar e mellorar a saúde económica da empresa.

Desde o inicio dun proxecto empresarial é necesario contar cunha asesoría contable de confianza. Un asesoramento contable óptimo ofrece unha serie de vantaxes que lle permiten á empresa levar a cabo a súa xestión de maneira efectiva. Un asesoramento acorde ao proxecto, busca constantemente como mellorar e fortalecer a contabilidade dunha empresa medindo datos e tomando decisións acordes a eles.

As vantaxes de contar unha asesoría contable nunha empresa son moitas. Entre as máis destacadas mencionámoste as seguintes:

 • Asesoramento dun plan de negocios.
 • Adaptabilidade da contabilidade á normativa vixente.
 • Asesoramento personalizado do proxecto.
 • Realización dos diferentes trámites administrativos, tributarios e financeiros requiridos.
 • Orientan á empresa sobre as diferentes posibilidades de crecemento económico.
 • Aforra custos e tempo no desenvolvemento da contabilidade da empresa.

Escoller a +Suárez é elixir unha asesoría contable de confianza. Ter un asesoramento contable é necesario ao momento de crear unha empresa, debido a que os nosos expertos guiarante durante todo o proceso, desde os trámites necesarios ata as posibles subvencións e bonificacións.

+Suárez conta cun gran equipo de asesores contables que terán unha especial repercusión da contabilidade da empresa. A nosa asesoría contable absorbe moita responsabilidade na xestión financeira e legal da empresa.

Ardan Empresa Bien Gestionada
Economistas
GA
MEDIADOR COLEXIADO
Agacose
Aunna Asociación
Kit Digital
JUSTIFICACION_CARTEL_BATERIAS_MRR123_cartel_publicidade_c8._page-0001
Modelo_B3_Cartel-FSE_21-27_2nuevo
Deputación da Coruña