Asesoría Fiscal


Impostos e contabilidade

Asesoría Fiscal

A asesoría fiscal é indispensable en todo tipo de persoas físicas ou xurídicas. En Suárez axudámoste a previr de posibles problemas con Facenda, axudándote a declarar todo tipos de tributos. O noso obxectivo é que a túa empresa estea ao corrente de as obrigacións fiscais e contables para evitar posibles sancións.

Desde os primeiros trámites ata os recursos

Servizos de asesoramento e consultoría fiscal

En +Suárez axudamos a que os obrigados tributarios cumpran en forma e prazo todas as responsabilidades que teñan con Facenda, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico e local. Na nosa asesoría fiscal estarás en moi boas mans.

Para persoas e empresas

Valoración de viabilidade

Xestión de procedementos tributarios

Intervención e recursos

Trámites máis comúns

 • Asesoramento fiscal integral a sociedades e persoas físicas, coa elaboración de estudos previos sobre viabilidade económico-financeiro das actividades e fiscalidade das mesmas.
 • Constitución de Sociedades mercantís, civís, comunidades de bienes, etc.
 • Altas de empresa.
 • Liquidacións tributarias: I.R.P.F, I.S, I.V.A, I.T.P. e A.J.D, I.S.D, I.A.E, I.R.N.R, I.B.I, etc.
 • Realización de informes e ditames.
 • Intervención en procedementos de xestión tributaria (requirimentos, propostas de liquidación e devolución de ingresos indebidos).
 • Intervención en representación dos clientes en procedementos de inspección tributaria.
 • Recursos ante a Administración ou Tribunais e asistencia en inspeccións tributarias.
 • Asesoramento específico nas transaccións con implicacións tributarias.
 • Asesoramento tributario aproveitando as exencións, bonificacións e deducións que, en cada momento, a lexislación fiscal permite.

Non te quedes con dúbidas

Preguntas frecuentes sobre a asesoría fiscal

Moitas persoas teñen dúbidas de que é unha asesoría fiscal e que funcións desempeña. Para evitar confusións no noso clientes, sempre informamos de que é unha asesoría fiscal e por que é tan importante para un proxecto empresarial.

Unha asesoría fiscal está composta por un grupo de expertos tributarios e contables, que poden ser xestores ou asesores, que realizan a súa actividade para previr de posibles problemas con Facenda e evitar sancións futuras. Un exemplo dos trámites que realizan nunha asesoría fiscal é a declaración de todo tipo de tributos, como o imposto de sociedades.

Un asesor fiscal debe estar preparado para guiar a unha empresa en todas as obrigacións tributarias. Unha asesoría fiscal ten certas responsabilidades que se relacionan coa importancia que carrexa o seu traballo para unha empresa. Un asesor fiscal ten responsabilidade fiscais, civís e penais.

Unha asesoría fiscal desenvolve certas funcións indispensables para todo tipo de persoas xurídicas ou físicas. Entre as máis destacadas, mencionámoste as seguintes:

 • Asesoría en materia tributaria.
 • Asistencia e representación ante a Axencia Tributaria.
 • Cumprimento das obrigacións tributarias.
 • Liquidacións periódicas.
 • Alto ou baixa de actividades no Rexistro Mercantil.

Ter unha asesoría fiscal de confianza é moi importante porque realiza unhas tarefas indispensables para o bo desenvolvemento das obrigacións e trámites con Facenda. Incorporámosche algúns puntos de interese sobre os procedementos e trámites que realiza unha asesoría fiscal:

 • Asesoramento e planificación fiscal. Defendendo os intereses dos clientes en relación á normativa tributaria.
 • Procedementos en xestión e inspección tributaria. Unha asesoría fiscal actúa como representante dos contribuíntes nas obrigacións ante a Administración Tributaria.
 • Aplicación dos diferentes trámites tributarios en tempo e forma.
 • Transmisión dos dereitos e bienes dos contribuíntes. Realización dunha planificación fiscal adecuada ao caso concreto.

En +Suárez contamos con máis de 30 anos de experiencia e con expertos profesionais en materia tributaria que, ademais de coñecer a lexislación e todas as disposicións vixentes, están formados en materia contable, financeira e mercantil.

Como en todos as áreas que existen en relación á asesoría para empresas, escoller á túa asesoría fiscal de confianza é unha tarefa importante que debes ter en conta no teu proxecto empresarial. A nosa asesoría fiscal intensifica moitos esforzos na atención personalizada dos nosos clientes en materia tributaria. A nosa experiencia e formación fan que a túa empresa estea nas mellores mans.

Ardan Empresa Bien Gestionada
Economistas
GA
MEDIADOR COLEXIADO
Agacose
Aunna Asociación
Kit Digital
JUSTIFICACION_CARTEL_BATERIAS_MRR123_cartel_publicidade_c8._page-0001
Subvención Inega
Deputación da Coruña