Asesoría Laboral


Para autónomos e empresas

Asesoría Laboral

Poñemos á túa disposición a nosa asesoría laboral para asesorar e xestionar todo o que se relaciona cos traballadores dunha empresa. Non só realizamos os trámites de alto e de contratos, senón que imos máis aló dando un asesoramento integral de todas as obrigacións inherentes a contar con persoal asalariado.

Somos o que ti chegues a ser

Servizos de asesoramento e consultoría laboral

En +Suárez asesoramos laboralmente ás empresas e autónomos en todo o relacionado coas contratacións. Realizamos e recomendamos as xestións necesarias para que a contratación desenvólvase en función á normativa. Tramitamos as subvencións oportunas e estudamos as mellores opcións para reducir custos.

25 anos de experiencia con empresas

Estudo personalizado

Atención ao cliente

Tramitación de subvencións

Trámites máis habituais

 • Inscricións e alto de empresa.
 • Afiliación dos traballadores na Seguridade Social.
 • Contratos de traballo.
 • Xestión e confección de nóminas, liquidacións, etc.
 • Presentación dos modelos impositivos relacionados coas retencións.
 • Subvencións e bonificacións que lle ofrecen os diversos organismos.
 • Estudo de custos laborais.
 • Confección de seguros sociais.
 • Preparación de plans contra acoso sexual.
 • Elaboración de informe de brecha de xénero.
 • Explicación dos convenios colectivos e as súas obrigacións.

Non te quedes con dúbidas

Preguntas frecuentes sobre a asesoría laboral

O custo de contratación vai depender de varios factores, os máis importantes para este cálculo son os seguintes:

 • Tempo de xornada laboral (xornada completa, media xornada, %).
 • Duración do contrato.
 • Convenio colectivo no que se encadre.
 • Categoría e funcións a desenvolver.

A fin de exemplificar, esta sería unha táboa estimada para a contratación dun traballador co Salario Mínimo Interprofesional de 2023 tendo en conta unha retención mínima do 2% e un prorrateo das pagas extras:

Coa entrada en vigor da Real Decreto-lei 16/2022, asimílase a contratación das empregadas de fogar ao salario mínimo interprofesional, actuando o empregador como “empresario”.

Existen polo momento reducións do 20% na achega empresarial á cotización da Seguridade Social por continxencias comúns e unha bonificación do 80% na achega empresarial por desemprego FOGASA.

 • Ter un Código de Conta de Cotización en Activo.
 • Contar cun centro de traballo.
 • Dispoñer dun responsable de Prevención de Riscos Laborais.
 • Contratar un seguro de accidentes de convenio (non obrigatorio en todos os casos).
 • DNI.
 • Confirmar que a dirección que aparece no DNI sexa a actual.
 • Tarxeta sanitaria (recomendable).
 • Tarxeta de demandante de emprego (recomendable).
Ardan Empresa Bien Gestionada
Economistas
GA
MEDIADOR COLEXIADO
Agacose
Aunna Asociación
Kit Digital
JUSTIFICACION_CARTEL_BATERIAS_MRR123_cartel_publicidade_c8._page-0001
Modelo-B3-Cartel-FSE-21-27-2
Deputación da Coruña