Defensor do asegurado

Correduría de Seguros de ámbito autonómico, inscrita no Rexistro Administrativo especial de mediadores de Seguros da Xunta de Galicia, con número GX-080 e colexiada no Colexio de Mediadores de Seguros da Coruña, con Nº 075047. Pode Vd. comprobar a inscrición da seguinte forma:

1.- Enviando un escrito á Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro, Xunta de Galicia., Edificio Administrativo. San Caetano, s.n., 15781 Santiago. Teléfono. 981545165

2.- Na Páxina Web do devandito Organismo: http://www.conselleriadefacenda.es/web/portal/informacion-corredores-corredorias/

CONFIDENCIALIDADE. O contido desta comunicación, así como o de toda a documentación anexa, é confidencial e vai dirixido unicamente ao destinatario do mesmo. No caso de que vostede non fose o destinatario, solicitámoslle que nos/nolo indique e non comunique o seu contido a terceiros, procedendo á súa destrución.

PROTECCIÓN DE DATOS: SUAREZ GLOBAL, S.L., como responsable do tratamento infórmalle que a finalidade do tratamento é xestionar as comunicacións realizadas a través do correo electrónico dos servizos prestados, información comercial ou das actividades realizadas polo Responsable. Os seus datos conservaranse mentres exista un interese xeral mutuo para iso. Coa lexitimación do consentimento do interesado ou pola execución ou desenvolvemento dun acordo. Os seus datos non se cederán a terceiros, salvo obrigación legal ou para alcanzar o fin antes exposto. Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como outros dereitos desenvolvidos no RGPD na dirección AVDA MESTRE MANUEL GÓMEZ, Nº30, VEDRA CP 15885 PROVINCIA A Coruña ou enviado email a massuarez@massuarez.es. Se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente, poderá presentar unha reclamación ante a autoridade de control en www.agpd.es.

Información da Correduría e tipos de Seguros

Ardan Empresa Bien Gestionada
Economistas
GA
MEDIADOR COLEXIADO
Agacose
Aunna Asociación
Kit Digital
JUSTIFICACION_CARTEL_BATERIAS_MRR123_cartel_publicidade_c8._page-0001
Subvención Inega
Deputación da Coruña